Sales Miragall

Abs-condere
Sales Miragall
2019

Cuidar-se u(na) mateix(a),ocupar-se de si és un concepte que el filòsof Michel Foucault va desenvolupar en els últims anys de la seua vida. El va prendre de la filosofia grecollatina i consistia en una sèrie de tècniques a través de les quals u(na) actua sobre si mateix(a), sobre el seu pensament, hàbits, actituds, etc.

La cura de si era una meditació i una preparació per a la vida. L’atenció es posava en u(na) mateix(a). Foucault anomena estes actuacions, sabers, tecnologies del jo, que el ser humà fabrica per entendre’s i aconseguir cert estat de felicitat i en definitiva, exercir l’art de la vida.

Escriure sobre u mateix era una de les accions més intenses, s’escrivien xicotets assajos sobre els assumptes de la vida quotidiana, o diaris com si foren examens de conciència. Una de les activitats literaries que mès m’ha  interessat ha segut la carta a les amistats.

Seguint esta idea, este treball se centra en la correspondència epistolar que duc a terme amb un gran i bon amic, en la qual compartim inquietuds i afinitats, i parlem de com vivim, quines coses ens agraden i/o preocupen, com ens sentim, etc. Perquè treballar amb les paraules, produir pensament i compartir-lo en tant experiència estètica m’ajuden a viure millor, ja que en escriure el pensament reposa i aflora la vida conscient.